قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردبیل

شهرهای بین راهی

قزوین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
قزوین = میدان راه آهن

7 صندلی خالی

590,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردبیل

شهرهای بین راهی

قزوین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

7 صندلی خالی

590,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25
09141419130 بیرقی

11 صندلی خالی

590,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان
برگشت از شرکت لوان نور

16 صندلی خالی

590,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس سه محور
(لطفا"برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید)

8 صندلی خالی

590,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت