قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتک صندلی

6 صندلی خالی

395,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین سرویس ارومیه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
سرویس ارومیه

25 صندلی خالی

395,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

قزوین

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از شرکت لوان نور

13 صندلی خالی

395,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کلاچای

شهرهای بین راهی

قزوین ( میـدان راه آهن )

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس VIP
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

12 صندلی خالی

490,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> زنجان

شهرهای بین راهی

قزوین

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 19:15

اتوکار: سوپر کلاسیک ۳۰نفره(مشترک با کاوه)
مشترک با ساعت 20:00 پ کاوه

2 صندلی خالی

395,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت