قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> چالوس

شهرهای بین راهی

رامسر, تنکابن, سلمانشهر, کرج, عباس آباد(مازندران )

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان (ازکندوان*با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 21:30 کاوه

3 صندلی خالی

835,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> چالوس

شهرهای بین راهی

تنکابن, کرج, رامسر, چالوس(از مسیر کندوان), عباس آباد(مازندران )

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: ماهان VIP(ازمسیرکندوان*پذیرائی شام)
ازمسیرکندوان*مجهزبه مانیتورشخصی*مجهز بهwifi*پذیرائی:شام*مسیرهای بین راه:کرج*چالوس*کلارآباد*متل قو*عباس آباد*نشتارود*تنکابن رامسر

14 صندلی خالی

835,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت