قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردستان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
( درحمل و نقل عمومی استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد )

42 صندلی خالی

115,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زواره

شهرهای بین راهی

اردستان

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
( درحمل و نقل عمومی استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد )

44 صندلی خالی

115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت