قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خوانسار و تخفیف در ترمینال اصفهان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

12 صندلی خالی

195,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

11 صندلی خالی

195,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت