قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

30 صندلی خالی

150,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

34 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت