قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

سبزوار همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
توقف بعدی پایانه کاوه

6 صندلی خالی

1,120,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

سبزوار

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

16 صندلی خالی

1,120,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

سبزوار

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

11 صندلی خالی

1,120,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

سبزوار

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

24 صندلی خالی

1,120,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس (خراسان)

شهرهای بین راهی

سبزوار

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

14 صندلی خالی

1,120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت