قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

790,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

12 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت