قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس طبس و تخفیف در ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

طبس

جمعه

1399/11/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

32 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت