قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار

12 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

13 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت