قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
خرم اباد = پلیس راه کمالوند

24 صندلی خالی

395,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
خرم اباد=پلس راه کمالوند

0 صندلی خالی

395,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

36 صندلی خالی

395,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی مانیتوردار با پذیرایی شام

10 صندلی خالی

690,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

دزفول

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25نفره
مشترک با کاوه / محل سوارشدن فقط ازترمینال کاوه سالن 4پیک صبا ساعت22شب

3 صندلی خالی

690,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت