قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول مانیتورشخصیV0I0P

جمعه

1399/07/11 ساعت 06:50

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

20 صندلی خالی

830,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
محل سوار شدن از ترمینال کاوه ساعت 9 صبح سالن 4 پیک صبا

10 صندلی خالی

830,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول

جمعه

1399/07/11 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

6 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/07/11 ساعت 10:55

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

9 صندلی خالی

830,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
خرم آباد = پلیس راه کمالوند

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت