قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 10:00 کاوه مسیر بین راه: آباده

0 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارال

0 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25نفره
وی ای پی سفربخیر

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه -> شيراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
شـــيراز(مشترک با صفه)

0 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو V.I.P
باخریدازسایت میهن نورصفه ازتخفیف ویزه برخوردارشوید

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت