قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کنگان

شهرهای بین راهی

شيراز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 16:45

اتوکار: مارال VIP همراه با شام

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> عسلويه

شهرهای بین راهی

شيراز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
شيراز،عسلويه(پذيرائي شام رايگان)

0 صندلی خالی

520,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کازرون

شهرهای بین راهی

شيراز

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:45

اتوکار: سوپر ويژه 44
(يک روز درميان قبل فروش هماهنگي شود)

0 صندلی خالی

295,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مارال

0 صندلی خالی

520,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز(پايانه کارانديش)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

18 صندلی خالی

520,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

7 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس B9

0 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس تخت شو V.I.P

0 صندلی خالی

520,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس مارال
سفر بخير

9 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
سفر بخير

0 صندلی خالی

295,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاسيک 32نفره
بهترينها راازعدل بخواهيد

0 صندلی خالی

395,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز v.i.pمارال25نفره

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو
سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

2 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي

4 صندلی خالی

520,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
پايانه کارانديش

0 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس مارال

9 صندلی خالی

520,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسا(V.I.P)مجهزبه صندلي مانيتوردار
شماره تلفن هماهنگي رزرو وخريدبليط 03136732743**اين اتوبوس مجهز به صندلي مانيتوردارشخصي ميباشد

8 صندلی خالی

520,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
شيراز(مشترک با صفه)

1 صندلی خالی

520,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز همراه با پذيرائي

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس مارال vipصندلي تخت شو

3 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
.. سفر بخير

0 صندلی خالی

520,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

0 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
توقف پايانه کارانديش شيراز/وي اي پي/مانيتوردار

0 صندلی خالی

520,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز(پايانه کارانديش)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس وي اي پي

14 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مستقیم از صفه مسیر بین راه آباده

0 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس (v.i.p)مارال مانيتوردار
توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي

5 صندلی خالی

520,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
پايانه کارانديش

3 صندلی خالی

520,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شيراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
(پايانه کارانديش) مشـترک رويال سفر صـفه

0 صندلی خالی

520,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شيراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس مارال
سفر بخير

13 صندلی خالی

520,000 ریال