قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> جهرم

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس 27

6 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس) ( پایانه کاراندیش )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو مانیتودار(V.I.P)
این اتوبوس مجهز به صندلی مانیتوراختصاصی میباشد شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743شرکت گیتی پیما ایران

16 صندلی خالی

790,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتور دار

14 صندلی خالی

790,000 ریال

      تاریخ حرکت