قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال

13 صندلی خالی

625,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (مانیتوردار)

14 صندلی خالی

620,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 10:45صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز با wifiومانیتور شخصی*

0 صندلی خالی

625,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (مانیتوردار)

18 صندلی خالی

620,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شیراز مارال تخت شو مجهزبه شارژراختصاصی (v.i.p)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
مارال تخت شو مجهزبه شارژراختصاصی (v.i.p)

13 صندلی خالی

625,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت