قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس جهرم و تخفیف در ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم شهر درگهان

شهرهای بین راهی

جهرم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

19 صندلی خالی

1,020,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم پلیس راه مارال تخت شو /پک بهداشتی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال
سفر به سرزمین عجائب هفت گانه جزیره قشم با گیتی پیما ایران

0 صندلی خالی

1,020,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم شهر درگهان

شهرهای بین راهی

جهرم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

13 صندلی خالی

1,020,000 ریال

      تاریخ حرکت