قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم(پلیس راه)

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

22 صندلی خالی

810,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم پلیس راه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال

25 صندلی خالی

810,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم (پلیس راه)

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:20

اتوکار: اتوبوس مارالfirst class

24 صندلی خالی

625,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم (پلیس راه) (طرح فاصله گذاری اجتماعی)

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743*****شرکت گیتی پیما ایران

22 صندلی خالی

800,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم(پلیس راه) همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

13 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت