قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم(پلیس راه)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

0 صندلی خالی

810,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم شهر درگهان

شهرهای بین راهی

جهرم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

40 صندلی خالی

475,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم(پلیس راه) همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال*تخت شو

20 صندلی خالی

810,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم شهر درگهان

شهرهای بین راهی

جهرم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از شرکت لوان نور

11 صندلی خالی

625,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

جهرم پلیس راه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مارال

22 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت