قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سیرجان و تخفیف در ترمینال اصفهان

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان پک بهداشتی /مانیتوردار

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
همراه با پک بهداشتی///درسامانیتوردار

1 صندلی خالی

1,100,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

5 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

3 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت