قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خمین همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولوو درجه یک 44نفره
سفر بخـیـر

44 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

35 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

40 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس کلاسیک31
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

31 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت