قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 22کاوه**مسیر بین راه: رشت

6 صندلی خالی

940,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه رشت بندرانزلي

12 صندلی خالی

940,000 ریال

سير و سفر

سکوي4و5 -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه

3 صندلی خالی

940,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 21:15 صفه*مسیر بین راه: رشت*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

8 صندلی خالی

940,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش -> بندر انزلي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رشت انزلي(بامانيتور شخصي) همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش

13 صندلی خالی

940,000 ریال

846,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت