قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان =پلیس راه باغین

16 صندلی خالی

1,050,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

5 صندلی خالی

1,050,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال

22 صندلی خالی

1,050,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = داخل شهر کرمان

14 صندلی خالی

1,050,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

675,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت