قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر وی ای پی همراه باپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیا

15 صندلی خالی

1,590,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

13 صندلی خالی

1,590,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
بارعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی/مشتر ک با کاوه

15 صندلی خالی

1,590,000 ریال

      تاریخ حرکت