قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین

0 صندلی خالی

1,260,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر مارال تخت شو همراه پک بهداشتی V0I0P

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

12 صندلی خالی

1,260,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

12 صندلی خالی

1,250,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مارال

22 صندلی خالی

1,260,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

29 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت