قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس سوپرکلاسیک
سفربه گیتی با اتوبوسهای جدید شرکت بین الملی گیتی پیما ایران

14 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> میناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
توقف بعدی ترمینال صفه/سفر بخیر

14 صندلی خالی

865,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارالfirst class
شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743*****شرکت گیتی پیما ایران

6 صندلی خالی

720,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

0 صندلی خالی

865,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> میناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25نفره
سفر بخیر

2 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت