قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو

22 صندلی خالی

1,125,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس مارال

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> قشم (پایانه درگهان)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743*****شرکت گیتی پیما ایران

5 صندلی خالی

1,125,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو

12 صندلی خالی

1,125,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> قشم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس v.i.pتخت شو

13 صندلی خالی

1,125,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت