قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج ازاتوبان ساوه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس v.i.pمانیتوردار
مانیتور دار/مارال

19 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس ..اسکانیا کلاسیک 30نفره

10 صندلی خالی

690,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
سفر بخیر وی ای پی

17 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت