قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج ازاتوبان ساوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس v.i.pمانیتوردار
مانیتور دار/مارال

27 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج همراه با پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس ..اسکانیا کلاسیک 30نفره

9 صندلی خالی

690,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج همراه با پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
سفر بخیر وی ای پی

16 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت