قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ابرکوه (ابرقو)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

36 صندلی خالی

170,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> ابرکوه (ابرقو)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس ولو44

0 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت