قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بوشهر و تخفیف در ترمینال اصفهان

سير و سفر

پايانه مسافربري کاوه سالن4سيروسفر -> بوشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

650,000 ریال

سير و سفر

سکوي11و12 -> بوشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 18:45

اتوکار: سوپر ويژه 44

0 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بوشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

5 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت