قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> چالوس

شهرهای بین راهی

رامسر, تنکابن, سلمانشهر, عباس آباد(مازندران ), کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان (ازکندوان*با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 21:30 کاوه

6 صندلی خالی

790,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> چالوس

شهرهای بین راهی

عباس آباد(مازندران ), تنکابن, کرج, رامسر, چالوس(از مسیر کندوان)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:30

اتوکار: ماهان VIP(ازمسیرکندوان*پذیرائی شام)
ازمسیرکندوان*مجهزبه مانیتورشخصی*مجهز بهwifi*پذیرائی:شام*مسیرهای بین راه:کرج*چالوس*کلارآباد*متل قو*عباس آباد*نشتارود*تنکابن رامسر

10 صندلی خالی

790,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> چالوس

شهرهای بین راهی

عباس آباد(مازندران ), تنکابن, کرج, رامسر, چالوس(از مسیر کندوان)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:30

اتوکار: ماهان VIP(ازمسیرکندوان*پذیرائی شام)
ازمسیرکندوان*مجهزبه مانیتورشخصی*مجهز بهwifi*پذیرائی:شام*مسیرهای بین راه:کرج*چالوس*کلارآباد*متل قو*عباس آباد*نشتارود*تنکابن رامسر

10 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت