قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با کاوه

0 صندلی خالی

1,135,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 20:00 کاوه

1 صندلی خالی

1,135,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با19:15صفه *مجهز به مانیتور شخصی وwifi

3 صندلی خالی

1,135,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت