قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:15

اتوکار: ماهان مانیتوردار(با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 19:00 کاوه

2 صندلی خالی

945,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با18:15صفه*همراه با شام رایگان*مجهز به مانیتور شخصی*مجهز به wifi

9 صندلی خالی

945,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:15

اتوکار: ماهان مانیتوردار(با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 20:00 کاوه

8 صندلی خالی

945,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با19:15صفه *همراه با شام رایگان*مجهز به مانیتور شخصی وfi

13 صندلی خالی

945,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت