قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:15

اتوکار: ماهان VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 14:00صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

16 صندلی خالی

625,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با13:15 کاوه مسیر بین راه: آباده

8 صندلی خالی

625,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:30

اتوکار: (MAN (V.I.P(مشترک با صفه)
مشترک با 16:15صفه*مسیرهای بین راه: آباده*

18 صندلی خالی

625,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 15:30 کاوه مسیر بین راه آباده

8 صندلی خالی

625,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 23:55

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با00:30صفه * مسیر بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی

16 صندلی خالی

625,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت