قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 22کاوه**مسیر بین راه: رشت

7 صندلی خالی

940,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 21:15 صفه*مسیر بین راه: رشت*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

11 صندلی خالی

940,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت