قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:00

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
سکوی 8 و 9 و 10

0 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با 17:00 کاوه

6 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 16:30صفه*مسیرهای بین راه :نائین میبد اردکان*

17 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: مارالVIP(مشترک با صفه)
در اکثر مواقع مشترک با19:15صفه*برگشت از همسفر*مسیرهای بین راه:نائین میبد اردکان*

14 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:45

اتوکار: مارال vip (مستقیم از صفه)
مشترک با 18:30 پ کاوه

5 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت