free statistics قیمت خرید بلیط اتوبوس کاوه (اصفهان ) یزد | پایانه‌ها
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 01:30

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 1:00 صفه برگشت از همسفر یزد

7 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 05:30

اتوکار: مارالVIP
مسیر بین راه : نائین

20 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 09:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 10 کاوه

0 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 11:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
در اکثر مواقع مشترک با 12:30صفه*برگشت از همسفر

17 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 12:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 11:45 کاوه

7 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 14:00

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 14:45 کاوه

6 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 14:45

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 14:00صفه* برگشت از همسفر

15 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 16:30

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 17:00 کاوه

6 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 17:00

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 16:30صفه

13 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 18:30

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با 19:45صفه*برگشت از همسفر

0 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 18:30 پ کاوه

0 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک 00:15 کاوه

7 صندلی خالی

318,000 ریال

254,400 ریال