قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی ترمینال کاوه- تلفن مدیریت09131275899

13 صندلی خالی

570,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 29

0 صندلی خالی

374,400 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105*تخفیفات استثنایی با خرید از ایران پیما

0 صندلی خالی

449,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
بستن کمربند ایمنی الزامیست

0 صندلی خالی

445,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:57

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
ما را در اینستاگرام دنبال کنید iranpeymakh @*جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت