قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی0ای 0پی مانیتوردار
آسیا سفر ، بهترین سفر ، بهترین تجربه ، بهترین انتخاب

6 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
مارال تشریفاتی مانیتوردار**جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

9 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی شاهین شهر

6 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان مانیتور دار
توقف بعدی شاهین شهر

9 صندلی خالی

570,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
خرید از اپلیکیشن علی بابا شماره تماس09383734896===33649593

4 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت