قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس خمینی شهر به تهران

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

0 صندلی خالی

374,400 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
تخفیفات استثنایی با خرید از ایران پیما

0 صندلی خالی

374,400 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
بستن کمربند ایمنی الزامیست

1 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29
بلیط خودراباسامانه پیامکی#333*724*خریداری نمائید

3 صندلی خالی

370,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
بستن کمربند ایمنی الزامیست

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت