قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان مانیتوردار
مارال تشریفاتی مانیتوردار**جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

8 صندلی خالی

700,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی شاهین شهر-تلفن رزرو بلیط خمینی شهر33604936-031

5 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان 26
مانیتوردار/صندلی تخت شو/

6 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت