قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی0ای 0پی مانیتوردار
آرامش امنیت آسایش با آسیا سفر 33585004 - 031

0 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
مارال تشریفاتی مانیتوردار ***سفری باکیفیت را با ایران پیما تجربه کنید

0 صندلی خالی

475,200 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس مان 26
بستن کمربند ایمنی الزامیست

0 صندلی خالی

475,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
تنها اپکیشن خرید بلیط ازخمینی شهر علی بابا===تماس==33649593

4 صندلی خالی

460,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی ترمینال شاهین شهر

4 صندلی خالی

470,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت