قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105*تخفیفات استثنایی با خرید از ایران پیما

3 صندلی خالی

630,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29
تلفن رزرو بلیط خمینی شهر 33604936-031

3 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

1 صندلی خالی

640,000 ریال

      تاریخ حرکت