قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
(لطفا"برای سلامتی خود وهمسفران از دستکش و ماسک استفاده نمائید)

1 صندلی خالی

490,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105*تخفیفات استثنایی با خرید از ایران پیما

1 صندلی خالی

490,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29
بلیط خودراباسامانه پیامکی#333*724*خریداری نمائید

3 صندلی خالی

495,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

0 صندلی خالی

490,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
علی بابا تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهر تماس33649593/09133157810

0 صندلی خالی

490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت