قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
آسیا سفر فراتر از یک سفر

6 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس 25 صندلی
ما را در اینستاگرام دنبال کنید iranpeymakh @*جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

6 صندلی خالی

518,400 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی ترمینال کاوه

2 صندلی خالی

515,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
تنها اپلیکیشن خرید بلیط ازخمینی شهر علی بابا=== تماس==33649593

6 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> شیراز (کار اندیش)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
مشترک با کاوه و صفه

4 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت