قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> یاسوج (بویراحمد)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

7 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> یاسوج (بویراحمد)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

8 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> یاسوج (بویراحمد)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

8 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت