قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس پایانه مسافربری به همراه ماسک و دستکش

17 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
محل سوار شدن15دقیقه به حرکت ترمینال ( دستکش و ماسک الزامی می باشد )

18 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت