قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

300,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت