قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال زرین شهر

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> یزد

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> یزد

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

43 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت