قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

18 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> بوشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

8 صندلی خالی

1,040,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان مانیتورشخصیV0I0P

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی مانیتوردار

15 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس (اسکانیا(مارال

11 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مان vip

9 صندلی خالی

1,044,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت