قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

7 صندلی خالی

1,040,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس مان

20 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت