قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

همسفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس مان
همراه بامانیتوراختصاصی

22 صندلی خالی

870,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

18 صندلی خالی

870,000 ریال

همسفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
همسفرمطمئن درسفر

44 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

7 صندلی خالی

870,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
@adlfoladshahr

7 صندلی خالی

870,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت