قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتور دار اختصاصی همراه با پذیرایی شام

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

7 صندلی خالی

700,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتور دار اختصاصی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
@adlfoladshar

11 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت