قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مارال تک صندلی مانیتوردار

13 صندلی خالی

830,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 11:50

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

7 صندلی خالی

840,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

5 صندلی خالی

840,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

23 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت