قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/07/05 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

16 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

830,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

10 صندلی خالی

840,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

7 صندلی خالی

840,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

22 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت