قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اندیمشک و تخفیف در ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

24 صندلی خالی

1,050,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:35

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 32نفره

32 صندلی خالی

800,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
با رعایت پروتکل های مربوطه و ارائه پک بهداشتی

15 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت