قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:35

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

5 صندلی خالی

280,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

9 صندلی خالی

456,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

8 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت