قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال فولادشهر

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاکلاسیک32
ماسک بزنیم سالم بمانیم

9 صندلی خالی

470,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
ماسک بزنیم سالم بمانیم

9 صندلی خالی

580,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> یزد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت