قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس مان * وی آی پی مانیتوردار درجه1
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

18 صندلی خالی

340,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال 29
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

11 صندلی خالی

250,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
برگشت از تهران ترمینال جنوب تعاونی 15ساعت23:45

13 صندلی خالی

300,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * وی آی پی مانیتوردار درجه1
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

19 صندلی خالی

340,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال * وی آی پی مانیتوردار
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

23 صندلی خالی

340,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت