قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 44نفره
توجه زائر گرامی بلیط برگشت خود را از شرکت ایرانپیما نجف آباد تهیه نمائید

28 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال
سرویس مشترک با ترمینال کاوه وصفه اصفهان

1 صندلی خالی

1,120,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سرویس مشترک با ترمینال کاوه وصفه اصفهان

7 صندلی خالی

740,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس ولوو + وی آی پی تخت شو
بلیط برگشت خود را از شرکت ایرانپیما نجف آباد تهیه نمائید

1 صندلی خالی

1,120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت