قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

23 صندلی خالی

1,310,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> آبادان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال ** تخت شو 0 درجه یک * ViP
برگشت از ایرانپیما آبادان 8 شب تلفن رزرو 3340 554 0913

9 صندلی خالی

1,310,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:30

اتوکار: مان VIP مانيتوردار

14 صندلی خالی

1,310,000 ریال

1,179,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت