قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

6 صندلی خالی

475,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

5 صندلی خالی

375,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

0 صندلی خالی

295,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال
25نفره تشریفاتی مانیتور دار شخصی /به ازای خرید هر 7عدد بلیط اینترنتی و10عدد حضوری یک عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید

7 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس مارال
/به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت