قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

1 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آرژانتین

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس مان مانیتور دار ماهان
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

1 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

0 صندلی خالی

450,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

570,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب مارال تخت شوV0I0P

جمعه

1399/03/09 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مسیر حرکت ترمینال آزادی .کرج.شهریارمیباشد

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت