قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار

0 صندلی خالی

935,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

0 صندلی خالی

935,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز همراه با ناهار

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/مانیتور دارشخصیvip25نفره

0 صندلی خالی

935,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
مجهز به صندلی مانیتوردار

0 صندلی خالی

935,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
مجهز به صندلی مانیتوردار

0 صندلی خالی

935,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت