قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک30

21 صندلی خالی

725,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک

18 صندلی خالی

725,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز مانیتور اختصاصی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:10

اتوکار: اتوبوس سوپر کلاسیک45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

725,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز تشریفاتی مانیتور شخصی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

935,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

19 صندلی خالی

935,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت