قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

4 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

0 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز همراه با نهار گرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:10

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک45230540
مسافر گرامی به ازای خرید هر 7عددبلیط اینترنتی و10عدد بلیط حضوری 1عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید .شماره تماس 45230540

9 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز همراه با نهار گرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار 45230540
مسافر گرامی به ازای خرید 7عدد بلیط اینترنتی یا10عدد بلیط حضوری 1عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید .شماره تماس 45230540

3 صندلی خالی

780,000 ریال

همسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

7 صندلی خالی

780,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت