قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

530,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

0 صندلی خالی

930,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال 25نفره
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

16 صندلی خالی

935,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اهواز همراه با پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
همراه با پک بهداشتی

18 صندلی خالی

935,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال

2 صندلی خالی

935,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت