قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان مانیتور شخصی همراه با ناهار گرم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

1,035,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا مانیتور دار تشریفاتی_
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

14 صندلی خالی

1,035,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس ولو 44

8 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان تشریفاتی مانیتور شخصی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

1,035,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان مانیتور اختصاصی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

17 صندلی خالی

1,035,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت