قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

2 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

1 صندلی خالی

1,035,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

11 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

14 صندلی خالی

1,035,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت