قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

2 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مان مانیتور دار ماهان
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

0 صندلی خالی

865,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vip

6 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان همراه با شام

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار 45230540
مسافر گرامی به ازای خرید هر 7عددبلیط اینترنتی و10عدد بلیط حضوری 1عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید .شماره تماس 45230540

3 صندلی خالی

865,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

19 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت