قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک

18 صندلی خالی

725,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

17 صندلی خالی

725,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

جمعه

1399/07/11 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30/2 صندلی
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/کلاسیک30نفره

7 صندلی خالی

725,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت