قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر همراه با نهار گرم

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار 45230540
مسافر گرامی به ازای خرید هر 7عددبلیط اینترنتی و10عدد بلیط حضوری 1عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید .شماره تماس 45230540

3 صندلی خالی

770,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال تک صندلی کلاسیک_پذیرایی میوه

19 صندلی خالی

605,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک
بیتاپارسیان انتخاب ایرانیان(تی بی تی

6 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30/2 صندلی
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/کلاسیک30نفره

10 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت