قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال 25نفره
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

16 صندلی خالی

945,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس سه محورتک صندلی
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان/به ازای خرید هر 10عدد حضوری و7عدد بلیط اینترنتی یک عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید/

8 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس بی9
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

16 صندلی خالی

945,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

18 صندلی خالی

740,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30/2 صندلی
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/کلاسیک30نفره

9 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت