قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

رويال سفر

شاهين شهر -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:15

اتوکار: مان 26 نفره VIP
طيبي 09107812337

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس مارال
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

1,035,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال
محل سوار شدن ترمینال کاوه سالن 5

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مان26
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

1,035,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
همراه با پروتکل بهداشتی

5 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت