قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

رويال سفر

شاهين شهر -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:15

اتوکار: مان 26 نفره VIP
طيبي 09107812337

0 صندلی خالی

865,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس مارال
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

865,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال

0 صندلی خالی

865,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مان26
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

865,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

6 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت