قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارال

3 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 16:00

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
شيراز جم عسلويه (مشترک باکاوه صفه)

11 صندلی خالی

1,040,000 ریال

936,000 ریال
آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

24 صندلی خالی

1,035,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار

5 صندلی خالی

1,040,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

25 صندلی خالی

1,035,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت