قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> عسلويه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
شيراز جم عسلويه (مشترک باکاوه صفه)

8 صندلی خالی

865,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس vip
با آرزوی سفری خوش

3 صندلی خالی

865,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

2 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت