قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارال
همراه با پروتکل بهداشتی

4 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> عسلويه

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
شيراز جم عسلويه (مشترک باکاوه صفه)

12 صندلی خالی

1,040,000 ریال

915,200 ریال
آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

15 صندلی خالی

1,035,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
همراه با پروتکل بهداشتی

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت