قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مبارکه

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:30 همسفر صفه

12 صندلی خالی

515,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:30 همسفر صفه

12 صندلی خالی

515,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:30 همسفر صفه

12 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت