قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مبارکه

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: ماهان (V.I.P)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

5 صندلی خالی

825,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: ماهان (V.I.P)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

5 صندلی خالی

825,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: ماهان (V.I.P)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

5 صندلی خالی

825,000 ریال

      تاریخ حرکت