قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

2 صندلی خالی

1,310,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان تشریفاتی مانیتوردار03145242111

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس MANمانیتوردار45232408
به ازای خرید7عدد بلیط اینترنی یا10عددحضوری1بلیط رایگان هدیه بگیرید03145242111

2 صندلی خالی

1,310,000 ریال

گیتی پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

6 صندلی خالی

1,310,000 ریال

      تاریخ حرکت