قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مسجدسلیمان و تخفیف در ترمینال شاهین شهر

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان 03145242111همراه با پک بهداشتی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

3 صندلی خالی

940,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس مارال
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

0 صندلی خالی

940,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوشتر

شهرهای بین راهی

مسجدسلیمان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی کلاسیک
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

17 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت