قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

ایران پیما تبریز

تبریز -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:30

اتوکار: مان ماهان (مانیتوردار- شام رایگان)
ترمینال بزرگ تبریز

0 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:30

اتوکار: مان ماهان (مانیتوردار- شام رایگان)
ترمینال بزرگ تبریز

3 صندلی خالی

865,000 ریال

رويال سفر

ترمينال تبريز(سکوي19) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: مارالVIPمانيتور شخصي و شام

16 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / یک وعده غذای گرم / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت