قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال تبریز

لوان نور تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

2,035,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
- ارتباط با مدیر عامل جهت انتقاد و شکایات 09141018246

14 صندلی خالی

2,035,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: VIP - مارال تخت شو
ارتباط با مدیرعامل جهت انتقاد و شکایت 09141018246 مرتضی مطلبی

14 صندلی خالی

2,035,000 ریال

      تاریخ حرکت