قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

گیلان تبار تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

لنگرود

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

895,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

لنگرود

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 041-34792299 بعثت سفرسابق

9 صندلی خالی

895,000 ریال

گیلان تبار تبریز

تبریز -> لنگرود

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:30

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

895,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> رودسر

شهرهای بین راهی

لنگرود

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:00

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 041-34792299 بعثت سفرسابق

16 صندلی خالی

895,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت