قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 18:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت