قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:15

اتوکار: classicus 2+2

27 صندلی خالی

175,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:15

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

175,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

175,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:15

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

175,000 ریال

میهن نور آریا تبریز

تبریز -> سنندج

شهرهای بین راهی

سقز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

11 صندلی خالی

270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت