قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سقز و تخفیف در ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:15

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

265,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

265,000 ریال

میهن نور آریا تبریز

تبریز -> سنندج

شهرهای بین راهی

سقز

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 19:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

420,000 ریال

      تاریخ حرکت